facebook

Strop Teriva T 4.0/1

rysunek techniczny

Stropy Teriva T 4.0/1 są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych, w
których obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny
konstrukcji stropu nie przekracza 4.0 kN/m².

• Rozpiętość modularna stropu TERIVA 4.0/1 - 1,20 ÷ 7,20 m
ze stopniowaniem co 10 cm
• Rozstaw osiowy belek - 600mm
• Wysokość konstrukcyjna stropu - 240 mm
• Grubość nadbetonu - 30 mm, betonu zwykły klasy
minimum C20/25
• Zużycie pustaków - 6,7 szt./m² stropu
• Zużycie belek - 1,67 m / m² stropu
• Masa 1 m ² stropu - 268 kg
• Izolacyjność akustyczna - strop powinien spełniaćrysunek techniczny
wymagania określone w normie PN – B – 02151 – 3 : 1999.

W budownictwie mieszkaniowym na stropach należy stosować:

- przy standardzie akustycznym podstawowym – podłogi pływające klasy PPn - 23
według Instrukcji ITB Nr 369/2002
- przy standardzie akustycznym obniżonym – podłogi dowolne.
• Klasa odporności ogniowej stropów TERIVA 4.0/1 wynosi REI 60, przy otynkowaniu
dolnej powierzchni tynkiem cementowo – wapiennym grubości 15 mm. Odporność
ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia
dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń.
• Opór cieplny stropów TERIVA 4.0/1 , bez warstw wykończeniowych wynosi
0,37 m² K/W.

Zbrojenia podporowe
Na całej długości wieńca należy wykonać zbrojenie podporowe:

• przy rozpiętości do 6,0 m w postaci siatek płaskich P – 1 ( ściany na których opierają
się dwa stropy ) lub P – 2 ( ściany skrajne ),
• przy rozpiętości powyżej 6,0 m w postaci siatek zaginanych Z - 1 (belki są ułożone w
sąsiednich przęsłach w jednej linii ) lub Z – 2 ( sąsiednie przęsła stropu przesunięte).

Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c.
Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek

  • Giewartów Holendry 30

           62-402 Ostrowite
  •   63 276 61 44
  •   63 274 30 76
  • wmb@post.pl

Napisz do nas