facebook

Pustaki stropowe deklowane

Pustaki stropowe deklowane są dodatkowym i niezbędnym elementem stropurysunek techniczny
TERIVA. Zastosowanie ich powoduje znaczne oszczędności w zużyciu betonu. Podczas
wylewania wierzchniej warstwy stropu betonem towarowym, pustaki stropowe
(pierwsze ułożenie od wieńca oraz w miejscu żeber rozdzielczych) narażone są na zalanie
betonem, który wpływa do komór.

Zalety stosowania:
mniejsze zużycie betonu towarowego, eliminuje zbędne obciążenie stropu, eliminacja czasochłonnego
zatykania otworów, ułatwia montaż i przyspiesza przygotowanie stropu (w konsekwencji wymierne
korzyści finansowe)

 

Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c.
Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek

  • Giewartów Holendry 30

           62-402 Ostrowite
  •   63 276 61 44
  •   63 274 30 76
  • wmb@post.pl

Napisz do nas