facebook

Strop T 4.0/3

Stropy Teriva T 4.0/3 są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych, w
których obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własnyrysunek techniczny
konstrukcji stropu nie przekracza 4,0kN/m².

• Rozpiętość modularna stropu TERIVA T 4.0/3 – 1,20 ÷ 8,60m
ze stopniowaniem co 10 cm.
• Rozstaw osiowy belek - 600mm,
• Wysokość konstrukcyjna stropu - 340mm,
• Grubość nadbetonu - 40 mm, betonu zwykły
klasy minimum C20/25,
• Zużycie pustaków – 6,7 szt. / m² stropu,
• Zużycie belek – 1,67 m/m² stropu,
• Masa 1 m² stropu – 340 kg,
• Izolacyjność akustyczna – strop powinie
spełniać wymagania określone w normie
PN- B – 02151- 3 : 1999.

W budownictwie mieszkaniowym na stropach należy stosować:

- przy standardzie akustycznym podstawowym – podłogi
pływające klasy PPn - 23 według Instrukcji ITB Nr 369/2002,
- przy standardzie akustycznym obniżonym – podłogi dowolne.
• Klasa odporności ogniowej stropów TERIVA T 4.0/3 wynosi REI 60, przy
otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo – wapiennym grubości
15 mm. Odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie
innego wykończenia dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń.
• Opór cieplny stropów T 4.0/3 bez warstw wykończeniowych wynosi 0,37 m² k/W.

Zbrojenia podporowe
Na całej długości wieńca należy wykonać zbrojenie podporowe:

• przy rozpiętości do 7,8 m w postaci siatek płaskich P – 1 ( ściany, na których opierają
się dwa stropy) lub P – 2 ( ściany skrajne ),
• przy rozpiętości powyżej 7,8 m w postaci siatek zaginanych Z – 1 ( belki są
ułożone w sąsiednich przęsłach w jednej linii ) lub Z – 2 ( sąsiednie przęsła stropu
przesunięte).

Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c.
Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek

  • Giewartów Holendry 30

           62-402 Ostrowite
  •   63 276 61 44
  •   63 274 30 76
  • wmb@post.pl

Napisz do nas