facebook

Montaż stropu TERIVA

Zasady montażu stropu na przykładzie stropu Teriva 4.0/1

1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO MONTAŻU

Do wykonania stropu można przystąpić po sprawdzeniu:

• zgodności wykonania podpór z projektem budowlanym,
• wypoziomowaniu podpór stałych i montażowych.

2. UKŁADANIE BELEK

• rozstaw osiowy belek – 60 cm ( sprawdzić przez ułożenie po
jednym pustaku na końcach ),
• minimalna długość oparcia belek na podporze wynosi 80mm,
• końce belek należy układać na warstwie zaprawy cementowej klasy
M10 o grubości 10 – 20 mm, lub na stopce pustaka szalunkowego
• w zależności od rozpiętości stropu należy stosować podpory montażowe umieszczone
w węzłach pasa dolnego,
• dla stropów o rozpiętości
powyżej 6,5 m należy
wykonać wygięcie belek w
górę 15 mm – tzw odwrotna
strzałka ugięcia
• przy rozpiętości powyżej
6,0m zaleca się układanie
belek w sąsiednich
przęsłach w linii prostej.

strop

3. UKŁADANIE PUSTAKÓW

Pustaki między belkami powinny
być układane z pomostów w jednym kierunku, prostopadłym do belek.
Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów lub żeber powinny
być zadeklowane. Pustaków nie wolno opierać na podporach stałych, na których ułożone
są belki.

strop

4. WIEŃCE

Na obrzeżach stropów, na ścianach
nośnych i równoległych do belek
należy wykonać w poziomie stropu
wieńce żelbetowe o wysokości
równej wysokości konstrukcyjnej
stropu i szerokości minimum
100mm. Przy rozpiętości ponad
6,0m zaleca się wykonanie wieńca
opuszczonego o 40 mm poniżej
spodu belek(ułatwia to zastosowanie
pustaka szalunkowego) Zbrojenie wieńców
powinno składać się z trzech prętów o średnicy
10mm ( zaleca się cztery pręty). Strzemiona o średnicy
4,5 mm powinny być rozmieszczone co 250mm. Górne
pręty wieńca należy umieszczać 30 mm od górnej powierzchni
stropu co umożliwia ułożenie zbrojenia podporowego w
projektowanej wysokości stropu.

strop

5. ZBROJENIE PODPOROWE

Na całej długości wieńca należy wykonać zbrojenie podporowe:
- przy rozpiętości do 6,0m w postaci siatek płaskich P – 1 (ściany, na
których opierają się dwa stropy) lub P – 2 ( ściany skrajne ),
- przy rozpiętości powyżej 6,0 m w postaci siatek zaginanych
Z – 1 (belki są ułożone w sąsiednichprzęsłach w jednej linii )
lub Z – 2 (sąsiednie przęsła stropu przesunięte ).

strop

6. ŻEBRA ROZDZIELCZE

Przy rozpiętości stropu od 4,0 do 6,0 m należy wykonać jedno
żebro rozdzielcze w połowie rozpiętości, a przy rozpiętości
większej - co najmniej dwa żebra rozdzielcze. Szerokość
żebra powinna wynosić 70 – 100 mm, a wysokość powinna być
równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra stanowią dwa pręty
( jeden górą, jeden dołem ) o średnicy min. 12 mm, połączone
strzemionami o średnicy 4,5 mm co 45 lub 60 cm. Pręty powinny
być zakotwione w wieńcach na długość min.0,5 m.

7. ŻEBRA POD ŚCIANY DZIAŁOWE RÓWNOLEGŁE DO BELEK

Pod ściany działowe równoległe do belek
należy wykonać wzmocnione żebra
stropowe przez ułożenie obok siebie
dwóch belek lub przez wykonanie w
stropie belki żelbetowej.

strop

8. BETONOWANIE STROPU

Betonowanie stropu należy wykonać po obfitym polaniu wodą belek i pustaków. Strop,
wieńce, żebra i podciągi należy betonować równocześnie w kierunku prostopadłym do belek
dokładnie wypełniając wszystkie przestrzenie. Minimalna klasa betonu wynosi C20/25

strop

Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c.
Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek

  • Giewartów Holendry 30

           62-402 Ostrowite
  •   63 276 61 44
  •   63 274 30 76
  • wmb@post.pl

Napisz do nas