facebook

Strop T 6.0

Stropy Teriva 6,0 ( Teriva II ) są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych,
w których obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężarrysunek techniczny
własny konstrukcji stropu nie przekracza 6,0kN/m².

• Rozpiętość modularna stropu TERIVA 6,0 – 1,20 ÷ 7,80 m
ze stopniowaniem co 10 cm.
• Rozstaw osiowy belek – 450mm,
• Wysokość konstrukcyjna stropu – 340 mm,
• Grubość nadbetonu - 40 mm, betonu zwykły klasy
minimum C20/25Zużycie pustaków - 9,3 szt./m²
stropu,
• Zużycie belek - 2,22 m/m² stropu,
• Masa 1 m ² stropu - 400 kg,
• Izolacyjność akustyczna - strop powinien
spełniać wymagania określone w normie
PN – B – 02151 – 3 : 1999.

W budownictwie ogólnym doboru podłóg należy dokonywać na podstawie „Katalogu rozwiązania podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego”.

• Klasa odporności ogniowej stropów TERIVA 6,0 wynosi REI 60, przy otynkowaniu
dolnej powierzchni tynkiem cementowo- wapiennym grubości 15 mm. Odporność
ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia
dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń.
• Opór cieplny stropów TERIVA 6,0, bez warstw wykończeniowych, wynosi 0,39 m² K/ W.

Zbrojenia podporowe
Na całej długości wieńca należy wykonać zbrojenie podporowe:

• przy rozpiętości do 7,6 m w postaci siatek płaskich P – 1 ( ściany, na których opierają
się dwa stropy), lub P – 2 ( ściany skrajne ).
• przy rozpiętości powyżej 7,6 m w postaci siatek zaginanych Z – 1 ( belki ułożone w
sąsiednich przęsłach w jednej linii) lub Z – 2 ( sąsiednie przęsła przesunięte ).

Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c.
Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek

  • Giewartów Holendry 30

           62-402 Ostrowite
  •   63 276 61 44
  •   63 274 30 76
  • wmb@post.pl

Napisz do nas