facebook

Strop T 8.0

Stropy Teriva 8,0 (Teriva III ) są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych,
w których obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężarrysunek techniczny
własny konstrukcji stropu nie przekracza 8,0 kN/m².

• Rozpiętość modularna stropu TREIVA 8,0 – 1,20 – 7,20m ze stopniowaniem
co 10 cm.
• Rozstaw osiowy belek - 450 mm,
• Wysokość konstrukcyjna stropu – 340 mm,
• Grubość nadbetonu - 40 mm, betonu zwykły klasy
minimum C20/25Zużycie pustaków - 9,3 szt./m²
stropu,
• Zużycie belek - 2,22 m/m² stropu,
• Masa 1 m² stropu – 400 kg,
• Izolacyjność akustyczna – strop powinien
spełniać wymagania określone w normie
PN – B – 02151-3:1999.

W budownictwie ogólnym doboru podłóg należy dokonywać na podstawie „Katalogu rozwiązania podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego”.

• Klasa odporności ogniowej stropów TERIVA 8,0 wynosi REI 60, przy otynkowaniu
dolnej powierzchni tynkiem cementowo – wapiennym grubości 15 mm. Odporność
ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia
dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń.
• Opór cieplny stropów TERIVA 8,0 bez warstw wykończeniowych,
wynosi 0,39m² K/W.

Zbrojenia podporowe
Na całej długości wieńca należy wykonać zbrojenie podporowe:

• przy rozpiętości do 6,6 m w postaci siatek płaskich P – 1 ( ściany, na których opierają
się dwa stropy ) lub P – 2 ( ściany skrajne ),
• przy rozpiętości powyżej 6,6 m w postaci siatek zaginanych Z – 1 ( belki są ułożone
w sąsiednich przęsłach jednej linii) lub Z – 2 ( sąsiednie przęsła stropu przesunięte).

Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c.
Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek

  • Giewartów Holendry 30

           62-402 Ostrowite
  •   63 276 61 44
  •   63 274 30 76
  • wmb@post.pl

Napisz do nas