facebook

Strop T 4.0/2

Stropy Teriva T 4.0/2 są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych w
których obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własnyrysunek techniczny
konstrukcji stropu nie przekracza 4.0 kN/ m².

• Rozpiętość modularna stropu TERIVA T 4.0/2 – 1,20 ÷ 8,00 m
ze stopniowaniem co 10 cm
• Rozstaw osiowy belek - 600 mm,
• Wysokość konstrukcyjna stropu - 300 mm,
• Grubość nadbetonu - 40 mm, betonu zwykły
klasy minimum C20/25
• Zużycie pustaków – 6,7 szt. / m² stropu,
• Zużycie belek – 1,67 m/m² stropu,
• Masa 1 m² stropu – 315 kg,
• Izolacyjność akustyczna – strop powinien
spełniać wymagania określone w normie
PN – B – 02151 – 3 : 1999.

W budownictwiemieszkaniowym na stropach należy stosować:

- przy standardzie akustycznym podstawowym - podłogi pływające klasy PPn -23
według Instrukcji ITB Nr 369/2002
- przy standardzie akustycznym obniżonym – podłogi dowolne.
• Klasa odporności ogniowej stropów TERIVA T 4.0/2 wynosi REI 60, przy otynkowaniu
dolnej powierzchni tynkiem cementowo- wapiennym grubości 15 mm. Odporność
ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia
dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń.
• Opór cieplny stropów TERIVA T 4.0/2, bez warstw wykończeniowych wynosi
0,37 m² K/W.

Zbrojenia podporowe
Na całej długości wieńca należy wykonać zbrojenie podporowe:

• przy rozpiętości do 7,2 m w postaci siatek płaskich P - 1 ( ściany, na których opierają
się dwa stropy) lub P – 2 (ściany skrajne),
• przy rozpiętości powyżej 7,2 m w postaci siatek zaginanych Z – 1
(belki są ułożone w sąsiednich przęsłach w jednej linii)
lub Z – 2 ( sąsiednie przęsła stropu przesunięte ).

Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c.
Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek

  • Giewartów Holendry 30

           62-402 Ostrowite
  •   63 276 61 44
  •   63 274 30 76
  • wmb@post.pl

Napisz do nas